Poradna

PORADÍME, POMŮŽEME.

Určitě nás kontaktujte, dopadne to dobře. Na základě požadavků dodáme i atypické nádrže s příslušenstvím.
+420 777 739 083 Ing. Miroslav Bednář
+420 725 246 380 David Tomášek DiS.
NAPIŠTE NÁM

Instalace hydraulických zubových čerpadel OMFB DTH

Pozor! Čerpadlo je reverzibilní

 • Zjistěte směr otáčení vývodové hřídele pro identifikaci správného sání a výstupu na čerpadle.

Montáž ISO čerpadel na bezložiskové PTO

 • Před instalací namažte drážky hřídele.
 • Nenarážejte ozubené kolo na převodovku, jen jej opatrně nasuňte.
 • Upevněte ozubené kolo pomocí těsnícího kroužku (segerovky) a poté připojte pomocný náhon a čerpadlo pomocí šroubů k PTO.
 • V případě čerpadel s hřídelí 21x25 UNI 5436 používejte pouze originální spojku OMFB, která je uvedena na obrázku.
 • Aby se zabránilo předčasnému opotřebení mechanických spojek, namažte hřídele, spojky a pouzdra již během instalace.

Instalce hydraulických pístových čerpadel OMFB DARK, 2PAK

 1. Zkontrolujte, zda je čerpadlo umístěno alespoň o 100 mm níže, než je minimální hladina v olejové nádrži.
 2. Před spuštěním čerpadlo odvzdušněte.
 3. Při prvním spuštění pístových čerpadel může být průtok oleje nerovnoměrný kvůli vzduchu v systému.
 4. V takovém případě postupujte takto:
 1. Zvyšte otáčky čerpadla bez zatížení na 500 ÷ 1000 ot/min po dobu dvou minut.
 2. Pokud je výstup oleje nízký, povolte horní vypouštěcí zátku čerpadla a nechte všechen vzduch uniknout.

Volba rozměru sací hadice hydraulického pístového čerpadla

 • Sací hadice musí mít takový průřez, aby nedocházelo k nebezpečné kavitaci (viz. tabulka)
 • Pokud je teplota příliš nízká, nechte čerpadlo běžet bez zatížení po dobu dvou minut, nebo dokud olej nedosáhne přijatelné teploty.

Instalace hydraulických zubových čerpadel OMFB LTH, LTGH, LTMH, NPLH

Pozor! Čerpadlo je reverzibilní

 • Zjistěte směr otáčení vývodové hřídele pro identifikaci správného sání a výstupu na čerpadle.

Montáž ISO čerpadel na bezložiskové PTO

 • Před instalací namažte drážky hřídele.
 • Nenarážejte ozubené kolo na převodovku, jen jej opatrně nasuňte.
 • Upevněte ozubené kolo pomocí těsnícího kroužku (segerovky) a poté připojte pomocný náhon a čerpadlo pomocí šroubů k PTO.
 • V případě čerpadel s hřídelí 21x25 UNI 5436 používejte pouze originální spojku OMFB, která je uvedena na obrázku.
 • Aby se zabránilo předčasnému opotřebení mechanických spojek, namažte hřídele, spojky a pouzdra již během instalace.

Instalace hydraulických zubových čerpadel OMFB NPH, NPGH, NPLU

 • Zkontrolujte směr rotace PTO
 • Před instalací namažte drážkovou hřídel.
 • Nenarážejte ozubené kolo na převodovku, jen jej nasuňte.
 • Upevněte ozubené kolo pomocí pojistného kroužku a poté připojte pomocný náhon a čerpadlo pomocí šroubů k PTO.

Změna směru otáčení hydraulického zubového čerpadla

 1. Demontujte přední těleso čerpadla (6).
 2. Zvednutím hnacího kola vyjměte mosaznou desku (4). Poznamenejte si polohu desky a označte ji perem – desku je třeba vrátit ve stejné poloze;
 3. Demontujte hnací ozubené kolo čerpadla (3) a nahraďte jej místo hnacího ozubeného kola (dříve 2);
 4. Nyní vložte hnací ozubené kolo (2) tam, kde bývalo vodící ozubené kolo (to, které bylo předtím 3);
 5. Vraťte desku (4) do původní polohy;
 6. Vyjměte šroub (5) z přední části těla (6) a vložte jej do protějšího otvoru;
 7. Pečlivě očistěte povrch a nasaďte přední tělo (6) zpět po otočení o 180 stupňů;
 8. Utáhněte šrouby na 100Nm.
  • V případě montáže zubových čerpadel typu DIN nebo UNI 3 díry, aby nedošlo k poškození čerpadel, je nutné objednat originální spojku OMFB rozpoznatelnou podle obrázku A.
  • Abyste zabránili opotřebování drážek, namažte hřídele, spojky a pouzdra během instalace.

  Instalace hydraulických zubových čerpadel OMFB NPK

  • Zjistěte směr otáčení pomocného náhonu PTO.
  • Chcete-li změnit směr otáčení čerpadla, přejděte na druhou stránku.
  • Před instalací namažte drážky hřídele.

  Změna směru otáčení hydraulického zubového čerpadla

  1. Demontujte přední těleso čerpadla (6).
  2. Zvednutím hnacího kola vyjměte mosaznou desku (4). Poznamenejte si polohu desky a označte ji perem – desku je třeba vrátit ve stejné poloze;
  3. Demontujte hnací ozubené kolo čerpadla (3) a nahraďte jej místo hnacího ozubeného kola (dříve 2);
  4. Nyní vložte hnací ozubené kolo (2) tam, kde bývalo vodící ozubené kolo (to, které bylo předtím 3);
  5. Vraťte desku (4) do původní polohy;
  6. Vyjměte šroub (5) z přední části těla (6) a vložte jej do protějšího otvoru;
  7. Pečlivě očistěte povrch a nasaďte přední tělo (6) zpět po otočení o 180 stupňů;
  8. Utáhněte šrouby na 80Nm.
  • V případě čerpadel s hřídelí 21x25 UNI 5436 používejte pouze originální spojku OMFB, která je znázorněna na obrázku (A.)
  • Aby se zabránilo předčasnému opotřebení mechanických spojek, namažte hřídele, spojky a pouzdra během instalace.

  Instalace hydraulických zubových čerpadel OMFB NPLA

  • Zkontrolujte směr rotace PTO
  • Před instalací namažte drážkovou hřídel.
  • Nenarážejte ozubené kolo na převodovku, jen jej nasuňte.
  • Upevněte ozubené kolo pomocí pojistného kroužku a poté připojte pomocný náhon a čerpadlo pomocí šroubů k PTO.

  Změna směru otáčení hydraulického zubového čerpadla NPLA

  1. Odstraňte šrouby (1) a přední kryt (2).
  2. Vyjměte šroub (3) z krytu (2) a nasaďte jej do protějšího otvoru.
  3. Zvedněte hnací hřídel (4) a sejměte speciální desku (5).
  4. Změňte polohu ozubených kol (4) a (6) a bronzové destičky (5).
  5. Pečlivě očistěte povrchy (7) a po otočení o 180 stupňů nasaďte zpět přední kryt (2). Utáhněte šrouby (1) na 50Nm.
   • V případě montáže zubových čerpadel typu NPLA-DIN, aby nedošlo k poškození čerpadla, je nutno objednat originální spojku OMFB, která je rozeznatelná podle obrázku A.
   • Abyste zabránili opotřebování drážek, namažte hřídele, spojky a pouzdra během instalace.

   Instalace hydraulických lomených čerpadel OMFB

   1. Před instalací si zjistěte správnou rotaci čerpadla, směr otáčení.
   2. Ověřte, zda je čerpadlo umístěno alespoň o 100 mm níže, než je minimální hladina oleje v nádrži.
   3. Před spuštěním čerpadla jej odvzdušněte.
   4. Před použitím musí být čerpadlo naplněno hydraulickým olejem, jak je znázorněno na obrázku.
   5. Pokud je teplota velmi nízká, nechte čerpadlo běžet bez zatížení  alespoň po dobu dvou minut, nebo dokud olej nedosáhne přijatelné teploty.

   Změna směru otáčení hydraulického čerpadla

   1. Směr otáčená čerpadla DOPRAVA
   2. Odšroubujte čtyři šrouby na zadním krytu
   3. Otočte víkem o 180 stupňů, aniž byste jej zvedali
   4. Znovu utáhněte 4 šrouby
   5. Směr otáčená čerpadla DOLEVA
    • Je přísně zakázáno montovat ozubená kola a/nebo příruby, které dosedají na segerový kroužek (segerovku).
    • Aby se zabránilo opotřebení drážkování na hřídeli, namažte hřídele, spojky a pouzdra před montáží.